VLG RO SRL

POLITICA DE PRELUCRARE A DATELOR CU CARACTER PERSONAL

 

 

Societatea VLG RO SRL, cu sediul în comuna Tureni, sat Mărtinești nr 7b, județul Cluj, înregistrată la Registrul Comertului sub nr. j12/455/2000, având cod fiscal RO12940442, reprezentată legal de Domocos Alexandru, Director General, s-a angajat sa respecte legislatia din domeniul protectiei datelor si sa implementeze standarde de confidentialitate si transparenta cu privire la datele cu caracter personal pe care le prelucreaza in activitatea curenta.

 

In acest sens, am am creat acesta politica de confidentialitate pentru a informa in legatura cu practicile noastre privind colectarea, utilizarea, stocharea si dezvaluirea de date cu caracter personal. Totodata, aceasta politica de confidentialitate descrie categoriile de date cu caracter personal prelucrate, modalitatile si scopurile in care le colectam in ce situatii transferam date cu caracter personal, precum si drepturile si optiunile de care dispuneti in acest sens.

 

Prezenta politica de condfidentialitate se aplica tuturor operatiunilor realizate de societatea VLG RO SRL in desfasurarea activtatii.

 

 1. PRINCIPII

 

VLG RO SRL este determinata sa respecte principiile prevazute de GDPR si, astfel, datele cu caracter personal sunt :

 • Prelucrate in mod legal, echitabil si transparent fata de persoana vizata;
 • Colectate in scopuri determinate, explicite si legitime si nu sunt prelucrate ulterior intr-un mod incompatibil cu aceste scopuri;
 • Adecvate, relevante si limitate la ceea ce este necesar in raport cu scopurile in care sunt prelucrate;
 • Exacte si, in cazul in care este necesar, sa fie actualizate;
 • Pastrate intr-o forma care permite identificarea persoanelor vizate pe o perioada care nu depaseste perioada necesara indeplinirii scopurilor in care sunt prelucrate datele;
 • Prelucrate intr-un mod care asigura securitatea adecvata a datelor cu caracter personal.

 

 1. CATEGORII DE DATE PRELUCRATE

 

VLG RO SRL colecteaza datele cu caracter personal ale angajatilor in derularea contractelor individuale de munca, potentialilor angajati in procesul de recrutare, ale persoanelor de contact furnizate de parteneri in vederea prestarii serviciilor ce fac obiectul de activitate al VLG RO SRL, a potentialilor clienti cu scopul de a dezvolta activitatea VLG RO SRL si a reprezentantilor partenerilor de afaceri ai VLG RO SRL pentru indeplinirea obligatiilor contractuale. 

 

Cand normele din domeniul protectiei datelor cu caracter personal o prevad, VLG RO SRL informeaza persoanele vizate de colectarea datelor acestora si de modalitatea in care acestea vor fi prelucrate.

 

VLG RO SRL colecteaza exclusiv datele ce sunt in mod voluntar dezvaluite de catre persoanele vizate fie in mod direct catre VLG RO SRL, fie partenerilor VLG RO SRL. Colectarea se realizeaza pentru a oferi informatii despre serviciile prestate de VLG RO SRL, pentru a presta serviciile ce formeaza obiectul de activitate al VLG RO SRL, in vederea indeplinirii obligatiilor contractuale/legale ce revin VLG RO SRL, in vederea promovarii VLG RO SRL si, totodata, pentru a oferi informatii despre oportunitatile de angajare.

 

Categoriile de date ce pot fi stocate si prelucrate de VLG RO SRL sunt urmatoarele:

 • date de identificare si date de contact, precum nume, prenume, adresa de domiciliu si/sau de corespondenta, CNP, serie si numar act de identitate, adresa de e-mail si numar de telefon.
 • Date personale ce vizeaza calificarea si competenta profesionala precum certificate, atestate si diplome de absolvire;
 • Date financiare cont bancar, salarii si alte beneficii;
 • Date de stare civila;
 • Date de identificare electronica precum adresa IP si cookies;
 • Imagini video ale angajaților și vizitatorilor sediului VLG RO SRL.

 

 1. ACTIVITATI DE PROCESARE

 

 1. Parteneri/colaboratori: VLG RO SRL colecteaza datele cu caracter personal ale reprezentantilor persoanelor juridice cu care colaboreaza. Aceste date sunt colectate cu scopul de a indeplini obligatiile contractuale ale VLG RO SRL, respectiv pentru a urmari interesul legitim al VLG RO SRL de a-si dezvolta activitatea economica.

 

 1. Vizitatori: Pentru a asigura un nivel adecvat de securitate in cadrul sediilor VLG RO SRL, au fost instalate masuri de supraveghere, incluzând camere video. Imaginile capturate de camerele de supraveghere vor putea fi accesate doar in cazul in care acestea sunt necesare pentru dovedirea unui incident. Înregistrările camerelor de supraveghere vor fi șterse in mod automat după 60 de zile, in afara situației in care aceste sunt solicitate pentru dovedirea unui incident. Aceste date sunt stocate in vederea interesului legitim al VLG RO SRL de a asigura securitatea sediilor. Aceste date vor putea fi accesate doar de personalul autorizat în acest sens, respectiv: Directorul General, Directorul de Logistică..

 

 1. Vizitatorii paginii web: VLG RO SRL utilizează cookie-uri, pentru a eficientiza si îmbunătății experiența utilizatorilor. Unele fișiere de tip cookie sunt necesare pentru rularea paginii.

 

De asemenea, in baza consimțământului expres acordat, VLG RO SRL poate prelucra si fișiere de tip cookie precum:

 • Preference cookies: permit paginii web sa retina informatii care schimba modalitatea de operare a paginii, precum limba selectata.
 • Statistic cookies: faciliteaza VLG RO SRL intelegerea modalitatii de utilizare a paginii de catre utilizatori, colectand date in mod anonim;
 • Marketing cookies: sunt utilizate pentru a urmari vizitatorii pe site-uri web. Intentia este de a afisa anunturi relevante si interesante pentru fiecare utilizator si, prin urmare, mai valoroase pentru editori si agentii de publicitate terti.

 

 1. Angajați: VLG RO SRL colectează datele cu caracter personale ale angajaților, in vederea îndeplinirii obligațiilor contractuale ce rezulta din CIM, respectiv a obligațiilor legale din domeniul dreptului muncii.

 

 1. Potențiali angajați: VLG RO SRL colectează date cu caracter personal de la solicitanții de locuri de munca ca parte a procesului de recrutare. Aceste date ne sunt furnizate direct de către solicitanți.

 

Aceste informații includ date generale despre educația solicitanților, istoricul locurilor de munca si alte date similare furnizate in CV-uri si scrisori de cerere. Aceste date sunt utilizate pentru ca solicitanții sa poată participa la procesul nostru de recrutare.

 

Aceste date sunt colectate si prelucrate in temeiul legii (de exemplu, prevederile Codului Muncii) si pentru a realiza demersurile necesare anterior încheierii unui contract individual de munca.  la solicitarea dvs. înainte de a încheia un contract de munca.

 

In cazul unui proces de recrutare nereușit, este posibil ca VLG RO SRL sa păstreze aceste date in temeiul consimțământului persoanelor vizate.

 

 1. Alte persoane: VLG RO SRL ar putea colecta date cu caracter personal ale persoanelor care solicita sa ia legătura cu societatea prin întrebări, reclamații, comentarii, etc. In aceste situații, sunt colectate exclusiv datele necesare pentru a răspunde la aceste solicitări.

 

In aceste cazuri, datele cu caracter personal sunt prelucrate pe baza de interes legitim sau in temeiul consimțământului.

 

In orice alt caz care nu este menționat mai sus, procesam doar datele pe baza consimțământului persoanelor vizate.

 

 1. TEMEIUL LEGAL

 

Legislația privind protecția datelor permite colectarea si procesarea datelor, atât timp cat exista un temei legal pentru a face acest lucru. Așa cum s-a menționat mai sus, VLG RO SRL prelucrează datele cu caracter personal doar in următoarele situații:

 

 1. Încheierea unui contract: datele cu caracter personal sunt necesare pentru ca VLG RO SRL sa realizeze demersurile necesare, la solicitarea dvs. pentru a încheia un contract; de exemplu: daca solicitați un loc de munca sau solicitați o oferta pentru unul dintre serviciile noastre.

 

 1. Îndeplinirea obligațiilor contractuale: prelucrarea datelor cu caracter personal este necesara pentru a ne îndeplini obligațiile ce reies dintr-un contract;

 

 1. Obligația legala: in unele cazuri, suntem obligați sa prelucram date cu caracter personal pentru a respecta o obligație legala (obligații ce țin de dreptul fiscal, dreptul muncii etc.)

 

 1. Interes legitim: VLG RO SRL ar putea procesa date cu caracter personal in situația in care prelucrarea datelor este necesare pentru a realiza un interes legitim al VLG RO SRL precum întreprinderea si dezvoltarea activități economice, atât timp cat nu prejudiciază in mod nejustificat interesele persoanei vizate.

 

 1. Consimțământul: in unele cazuri, VLG RO SRL va solicita consimțământul expres si specific pentru a prelucra o parte din datele cu caracter personal. In aceste situații VLG RO SRL va procesa datele cu caracter personal doar ulterior consimțământului expres si prealabil al persoanelor vizate.

 

Persoanele vizate își pot retrage consimțământul in orice moment, contactând VLG RO SRL la următoarea adresa de e-mail: Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea.

 

 1. TERȚI

 

Terții care furnizează date cu caracter personal către VLG RO SRL sunt responsabili sa se asigure ca persoanele vizate au fost informate de prevederile prezentei politici de confidențialitate si ca persoana vizata le-a dat consimțământul pentru partajarea datelor.

 

VLG RO SRL ar putea partaja datele cu caracter personal către terți pentru a respecta obligațiile legale (de exemplu, obligațiile referitoare la legislația fiscala si a muncii) sau pentru a îndeplini obligațiile contractuale (de exemplu, in situația in care in furnizarea serviciilor implicam subcontractanți)

 

In relația cu terții, VLG RO SRL este responsabil sa se asigure ca terții care prelucrează date cu caracter personal in numele VLG RO SRL oferă garanții suficiente pentru a implementa masuri tehnice si organizatorice adecvate, astfel încât prelucrarea sa îndeplinească cerințele prezentului regulament si sa asigure protecția drepturile persoanei vizate.

 

 1. PERIOADA DE STOCARE A DATELOR

 

VLG RO SRL stochează datele doar pe perioada in care subzista temeiul care a justificat prelucrarea datelor.

 

 1. DREPTURILE PERSOANELOR VIZATE

 

Sub rezerva anumitor condiții legale, in calitate de persoana vizata are următoarele drepturi in legătura cu prelucrarea datelor cu caracter personal:

 

 • Dreptul de a solicita o copie a datelor cu caracter personal pe care le deținem;
 • Dreptul la rectificarea oricăror date cu caracter personal incorecte sau incomplete;
 • Dreptul la opoziție sau la restricționarea utilizării de către noi a datelor cu caracter personal;
 • Dreptul de a își retrage consimțământul pentru prelucrarea datelor prelucrate pe baza de consimțământ; Retragerea consimțământului nu va afecta legalitatea prelucrării pe baza consimțământului de dinaintea retragerii acestuia. In cazurile in care va retrageți consimțământul, VLG RO SRL nu va mai prelucra datele cu caracter personal si va lua masurile corespunzătoare pentru ștergerea datelor cu caracter personal. VLG RO SRL va putea, totuși, prelucra datele cu caracter personal daca exista un alt temei legal pentru respectiva prelucrare.
 • Dreptul la ștergerea datelor cu caracter personal, in situațiile in care si-a retras consimțământul, prelucrarea nu mai este necesara sau prelucrarea respectiva este contrara legii;
 • Dreptul la portabilitatea datelor ce ii permite sa primească o copie a datelor prelucrate sau sa le transmitem unei alte entități indicate de persoana vizata;

 

Daca doriți sa va exercitați drepturile menționate mai sus, in calitate de persoana vizata, va rugam sa ne contactați, folosind următoarele detalii de contact: Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea.

 

 

 1. MASURI TEHNICE SI ORGANIZATORICE

 

VLG RO SRL este determinata sa implementeze masuri tehnice si organizatorice pentru a se asigura ca prelucrarea datelor cu caracter personal îndeplinește condițiile prevăzute in legislația privind protecția datelor.

 

In acest sens, VLG RO SRL a implementat următoarele masuri:

 • Limitarea accesului la datele cu caracter personal strict la angajații care sunt implicați in îndeplinirea obligațiilor noastre contractuale;
 • Luarea tuturor masurilor posibile pentru a împiedica accesul persoanelor neautorizate la sistemele de prelucrare a datelor;
 • Asigurarea ca persoanele care prelucrează datele personale au acces numai la datele necesare si ca aceste date nu pot fi copiate, modificate sau șterse fără autorizare;
 • Tinerea unei evidente a persoanelor care au acces la datele cu caracter personal si la modul in care datele cu caracter personal sunt stocate;
 • Asigurarea prelucrării datelor cu caracter personal in conformitate cu prevederile legale aplicabile.
 • Asigurarea stocării datelor in condiții care garantează siguranța si confidențialitatea.

 

 1. CERERI SI PLANGERI

 

In masura in care aveti orice intrebare, nelamurire, cerere sau plangere referitoare la modalitatea in care VLG RO SRL prelucreaza datele cu character personal, ne puteti contacta la: Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea.

 

Pentru a ne conforma obligatiilor legale de securitate si confidentialitate a datelor ce ne revin, atunci cand va exercitati unul dintre drepturile de care beneficiati in calitate de persoana vizata, este posibil sa va cerem sa va dovediti identitatea, comunicandu-ne o copie unui document identificare sau orice alte informatii necesare pentru a verifica faptul ca solicitarea vine din partea persoanei vizate relevante.

 

Vom lua in considerare orice solicitari sau plangeri pe care le primim si va vom transmite un raspuns cu respectarea termenelor prevazute de lege. Daca nu sunteti multumit de raspunsul nostru sau considerati ca prelucrarea este facuta cu incalcarea legislatiei aplicabile, puteti formula o plangere la autoritatea de supraveghere a datelor din Romania: 

 

Autoritatea Nationala de Supraveghere a Prelucrarii Datelor cu Caracter Personal, cu sediul in Bd. Gheorghe Magheru nr. 28-30, Bucuresti, Romania, tel.: 031 80 59 211 / 031 80 59 212.